Tuesday, October 11, 2011

ฮ่องกง มาเก๊า DISNEYLAND เกาะลันเตา 4วัน3คืน 21,500.- |

โค้ดทัวร์ : H-02

กำหนดการเดินทาง 13-16 ตุลาคม 2554 21,500 บาท
กำหนดการเดินทาง 20-23 ตุลาคม 2554 22,900 บาท

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม , สัมผัสบรรยากาศ THE VENETIAN
Shopping สุดคุ้มในราคาสุดพิเศษ , ท่องดินแดนในนิทาน

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

กำหนดการเดินทาง 13-16/20-23 ตุลาคม 2554

Read More

ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 4วัน3คืน 15,900.- |

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง

12.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 10 บริเวณ ISLAND-W สายการบิน KENYA AIRWAYS (KQ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
14.00 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน KENYA AIRWAYS เที่ยวบินที่ KQ 860
17.55 น. เดินทางถึงสนามบิน CHECK LAP KOK สนามบินแห่งใหม่ของฮ่องกง ซึ่งอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งในเครือจักรภพ และได้ส่งกลับคืนสู่ประเทศจีนเมื่อปี ค.ศ. 1997 ปัจจุบันได้กลายเป็นเขตปกครองพิเศษของจีน มีขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่โตนัก แต่มีความหลากหลาย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่น่าสนใจ ขณะเดียวกันก็แฝงไว้ซึ่งความทันสมัย และวิถีชีวิตที่มีสีสัน จึงได้รับการขนานนามว่า เป็นเสน่ห์แห่งตะวันออก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

Read More

Thursday, March 24, 2011

ฮ่องกง น่าสนใจ

Hong Kong Heritage Expo ท่องเที่ยว -- เฮอริเทจ Access
ล้อและเทรชเชอเลนหน่วยความจำของเรา :"Hong Kong Heritage Expo ท่องเที่ยว -- เฮอริเทจ Access"
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกใน
ฮ่องกง, คณะกรรมาธิการการมรดกของสำนักงานภายใต้สำนักพัฒนาได้มีการจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ในหัวข้อ"ฮ่องกงเฮอริเทจท่องเที่ยว Expo -- Access เฮอริเทจ"โดยมีวัตถุประสงค์ของการแนะนำหกพิเศษเส้นทางออกแบบมรดกทัวร์ฮ่องกง คนฮ่องกงและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เริ่มจัดแสดงวันที่ 4 ธันวาคม 2010 ที่ Hong Kong Heritage Discovery Centre และจะแล้วโดยจะเปลี่ยนเป็น staged ที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง, Sha Tin Town Hall, Tuen Mun Town Hall, ไทม์สแควร์และสถานที่อื่น ๆ ของรัฐและเอกชนห้างสรรพสินค้า เรายังได้ตีพิมพ์"บันทึกของเฮอริเทจของผู้เข้าชม"หนังสือเล่มเล็กแนะนำหกเส้นทางทัวร์และสำเนาของหนังสือเล่มเล็ก ๆ จะถูกกระจายเสียค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาที่จัดแสดง

เราจะแสดงให้คุณเห็นการเดินทางทางวัฒนธรรมพิเศษซึ่งนอกเหนือไปช้อปปิ้งและการรับประทานอาหารและผ่านที่คุณจะได้รับประสบการณ์ที่บรรจบกันของวัฒนธรรมจีนและตะวันตกในฮ่องกงเยี่ยมชมอาคารเก่าแก่จำนวนมากในเมืองแต่ละการแสดงรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำกันและ นอกจากนี้ยังขุดเป็นความมั่งคั่งของประวัติศาสตร์แต่ละหลังของอาคารเหล่านี้ คุณพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้มีสีสันการเดินทางที่คุ้มค่า?

Read More

Songs of the Wanderers

ผู้อำนวยการศิลปะ : หลิน Hwai - min
ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการฝ่ายศิลปะ Cloud Gate Dance Theatre of ไต้หวัน, นาทีหลิน Hwai จะ heralded เป็น"นักออกแบบท่าเต้นที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชีย"(Berliner Morgenpost) และ"ยักษ์ไม่มีใครทักท้วงในเอเชีย ... หนึ่งในแก่นของศตวรรษที่ยี่สิบ"( South China Morning Post, Hong Kong) เขาดึงแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมเอเชียและสุนทรีย์สร้างผลงานกับเรโซแนนร่วมสมัยที่ได้รับแจ้ง Dance ยุโรปในการโห่ร้องของเขา."บริษัท ในเต้นโลกเช่น Cloud Gate ไม่หรอกมันนำเสนอที่แตกต่างและเป็นผู้ใหญ่ภาษาจีน choreographic ความสำคัญของการวิวัฒนาการนี้. ในการเต้นรำในเอเชียไม่น้อยลึกซึ้งกว่าผลกระทบของการ Forsythe ของบัลเล่ต์บัลเลต์คลาสสิกแฟรงค์เฟิร์ตในยุโรป.

Read More

Tuesday, January 18, 2011

Bape Store Hong Kong


Bape Store Hong Kong
Originally uploaded by hkdigit
Beyond แพรวเพิ่มขึ้นสูง, ห้างสรรพสินค้า glitzy และความมั่งคั่งของสถานประกอบการรับประทานอาหาร, ถนนในฮ่องกงและ alleyways มีชีวิตอยู่และพึมพำกับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและศิลปะที่เด่นที่ผ่านมาของเราและสร้างเมืองที่เรามีวันนี้

Read More

Hong Kong Island

ใช้เวลาในการตั้งตัวเองในสถาปัตยกรรมประเพณีฉากศิลปะของเรามีชีวิตชีวาของเราและฟิวชั่นแปลกใหม่ของเรามีอิทธิพลต่อโลกตะวันตกและตะวันออกของเราและคุณจะได้สัมผัสกับฮ่องกงที่ผ่านมาพิเศษเพื่อให้ตรงกับความพิเศษของปัจจุบัน

Read More

Hong Kong


Hong Kong 香港
Originally uploaded by Pisces Romance
คู่มือนี้จะใช้การทำงานของศิลปินท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงเจ็ดให้เด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมไฮไลท์ในหกอำเภอและพื้นที่รวมทั้งรายละเอียดที่หลากหลายของกิจกรรมและงานเทศกาลต่างๆ ในฮ่องกง

Read More

Hong Kong


Hong Kong
Originally uploaded by Simbon
ศิลปะที่ไม่ซ้ำกันค้นพบฮ่องกงและมรดกทางวัฒนธรรม
ฮ่องกงมีเอกลักษณ์และสีสันที่ผ่านมา เมืองทั่วโลกในวันนี้ได้รับรูปโดยศตวรรษของประวัติศาสตร์จีนและมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกับกว่า 150 ปีของลัทธิล่าอาณานิคมให้มันรสชาติและบรรยากาศที่แตกต่างจากเมืองอื่น ๆ ในโลก

Read More

Saturday, June 19, 2010

ฮ่องกงเขตเกาะฮ่องกง ย่านเซ็นทรัล เป็นที่ตั้งของสำนักงานินิตบัญญัติแต่ผู้กุมอำนาจที่จริงคือ ธนาคาร อาคารที่เด่นที่สุดในย่านนี้คืออาคารแบงค์ออฟไชน่าสูง 370 เมตร ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกันเชื้อสายจีนชื่อ ไอ.เอ็ม.เป่ย เหลี่ยมมุมอันแหลมคมของตึกล้วนชี้ไปยังอาคารที่ทำการธนาคารอื่นๆ เพื่อทำลายเฟิงสุ่ยของธนาคารเหล่านั้น อาคารสำนักงานของฮ่องกงแบงค์ (HSBC) ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษชื่อ เซอร์นอร์แมน ฟอสเตอร์ ก็ตั้งอยู่ที่นี่เช่นกัน จัดเป็นหนึ่งในอาคารที่ใช้เงินทุนในการก่อสร้างสูงที่สุดในโลก การเที่ยวชมย่านเซ็นทรัลควรเริ่มจากท่าสตาร์เฟอร์รี่ที่เปิดให้บริการขนส่งผู้โดยสารข้ามฟากระหว่างเกาะฮ่องกงกับแหลมเกาลูนมาตั้งแต่ปี 18998 ด้านขวาของท่าเรืออยู่ติดกับจาร์ดีนเฮ้าส์ที่มีหน้าต่างกลมๆ อยู่มากมายชาวจีนจึงเรียกันเล่นๆ ว่าบ้านพันรูใกล้ๆ กัน คือหมู่ตึกสูงระฟ้าในย่านเ็อ็กซ์เชนจ์สแึควร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มอาคารสำนักงานที่ทันสมัยที่สุดในโลกในจำนวนนี้มีอาคารที่ทำการตลาดหุ้นฮ่องกงกับศูนย์การเงินนานาชาิตรวมอยู้ดวย อาคารศาลสูง เป็นสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคมภายในเป็นที่ทำการของสภานิติบัญญัติข้ามถนนควีนส์โรดมาอีกฟากหนึ่งคือ ทำเนียบรัฐบาลที่เคยเป็นจวนข้าหลวงอังกฤษมาก่อน ด้่านหลังเป็นสวนสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์ อันร่มรื่น มีชะนีแก้มแดงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ฮ่องกงปาร์คเองก็มีพิพิธภัณฑ์ชุดน้ำชาแฟล็กสตาฟฟ์และสวนนกให้ชม ส่วนมหาวิหารเซ็นต์จอห์น ก็ถือเป็นโบสถ์ในนิกายแองกลิกันที่เก่าแก่ที่สุดในฮ่องกง สร้างเมื่อ 1849

อ่านข้อมูลเต็มๆ ได้ที่หนังสือ หน้าต่างสู่โลกกว้างจีน ขอบคุณครับ

Read More

Friday, March 12, 2010

เที่ยวฮ่องกง ทัศนศึกษาและความสนใจพิเศษฮ่องกงมีขอ้เสนอด้านโสตทัศน์มากมายสำหรับคนที่กำลังมองหาโปรแกรมทัศนศึกษาหรือกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ที่ฮ่องกงมีกิจกรรมมากมายรอคุณอยู่ ทัศนศึกษาฮ่องกง Disey Youth Education Series (Y.E.S.) ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์จะกลายเป็นห้องเรียนที่มีชีวิต ด้วยโปรแกรมการศึกษาดิสนีย์สำหรับเยาวชน ที่นำเสนอประสบการณ์ทางการศึกษาที่น่าตื่นเต้นให้กับคณะนักเรียนเท่านั้น Disney Youth Education Series Disney Magic Music Days Disney Theme Park Adventure

Ocean Park Hong Kong ปัจจุบัน โอเชี่ยนพาร์คฮ่องกงนำเสนอกิจกรรมสำหรับนักเรียนอายุ 9 ถึง 15 ปี โ่ดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจะพานักเรียนไปใกล้ชิดกับธรรมชาติรวมถึงความสำคัญของการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม www.oceanpark.com.hk

Madame Tussauds ไปดูเบื้องหลังของซูเปอร์สตาร์ในทัวร์ทัศนศึกษาแบบอนิเตอร์แอคทีฟ เรียนรู้การทำหุ่นขี้ผึ้ง และค้นพบความลับของดาราดัง อาทิ กัวฟู่เฉิง และ วง Twin madame tussauds

Hong Kong Wetland Park แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาิติระดับโลกที่ครอบคลุมพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ ทางเดินกระดานไม้และที่พักพิงของนัก สนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำด้วยอุปกรณ์อินเตอร์แอคทีฟที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว รวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของมนุษย์และการอนุรักษ์และค้นพบความสวยงามของพื้่นที่ชุ่มน้ำ โ่ปรแกรม "Park Experience" เวิร์คช้อป "การสำรวจพื้นที่" "การตรวจสอบคุณภาพน้ำที่หนองน้ำ" การสังเกตการณ์สิ่งมีชีวิตทางน้ำขนาดเล็กผ่านกล้องจุลทรรศน์ www.wetlandpark.com

The University of Hong Kong (HKU) สำหรับผู้ที่อยากรู้เกี่ยวกับชีวิตหลังรั้วมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฮ่องกงขอเชิญคุณเข้าร่วมทัวร์ฟรีเพื่อแนะนำมหาวิทยาลัย ที่ที่เรื่องราวเก่าก่อนและประวัติศาสตร์กลับมามีชีวิตอีกครั้ง www.hku.hk/hkutour


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


Read More

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...